Kalender

Rapportdatum 2020

  • Årsstämma 2020:  15 maj

Rapportdatum 2019

  • Bokslutskommuniké 2019:  28 februari
  • Delårsrapport första kvartalet 2019:  25 april
  • Årsstämma 2019:  22 maj
  • Delårsrapport andra kvartalet 2019:  22 augusti
  • Delårsrapport tredje kvartalet 2019:  28 november (ändrat 24 oktober)