Karriär hos Binero Group


Alla

Högre syfte

Det högre syftet beskriver varför organisationen finns till, en grundläggande anledning till att vi existerar.

Bineros högre syfte - Möjliggöra digital utveckling så att människor kan genomföra sina idéer och driva innovation.

Vision

Visionen beskriver vår långsiktiga målbild och är en gemensam bild av vad vi vill uppnå samt det optimala resultatet som uppstår när vårt syfte uppfyllts.

Bineros vision är - Människor skapar och nyttjar digitala lösningar som berikar en öppen och hållbar värld.

Mission

Missionen beskriver kärnan i vår strategi och hur vi ska agera för att vårt syfte ska fullgöras och visionen bli verklighet.

Bineros mission är - Vi lyssnar, förstår behov och utvecklar ständigt vår kompetens för att leverera hållbara och värdeskapande lösningar.

Våra anställda

VIEW ALL
Alla Marknad Ekonomi Solutions Drift Bolagsledning Support

Joachim Molin

Marketing Manager

Jenny Löfgren

Accountant

Jemez Meyers

Solutions

Henrik Gelfgren

Account Manager

Gustav Jerner

Solutions

Emil Waldersten

CTO

Daniel Damström

Delivery Manager

Daniel Åhlin

Content Writer

Charlotte Darth

CEO

Andreas Stenudd

Support

Alexander Häggström

Account Manager

Alexander Eriksson

Operations

Våra kunder