Insynsregister

Vissa personer som typiskt sett har insynsställning har en skyldighet att anmäla sitt innehav och sin handel med aktier och andra värdepapper i Binero Group AB till bolaget. Detta register avser personer med insynsställning som har anmälningsskyldighet.

Binero Groups praxis är att personer med insynsställning inte bör handla i bolagets aktier eller andra värdepapper under tyst period, 30 dagar före finansiell rapport.

Viktig information om First North

Enligt First Norths regelverk skall listade bolag på sin hemsida publicera en förteckning över fysiska personer som har insynsställning i bolaget. Avsikten med regelverket gällande insynsrapportering på First North är att informationen skall motsvara den information som skulle ha skickats till Finansinspektionen om bolaget varit noterat på en reglerad marknad. Vid eventuella tveksamheter gällande tolkning av reglerna för insynsrapportering skall samma tolkning av reglerna göras som för bolag noterade på en reglerad marknad.
Person med insynsställning Befattning Innehav Värdepapper Totalt innehav
Göran Gylesjö VD fr.o.m 2016-06-01 Eget Optioner 230 000
Thomas Broberger CFO Eget Optioner 120 000
Carl-Magnus Hallberg Styrelseordförande Eget samt via bolag Aktier 125 370
Optioner 25 000
Fredrik Alpsten Styrelseledamot Inget innehav
Jacob Philipson Styrelseledamot Eget bolag Aktier 50 000
Charlotte Darth Styrelseledamot Inget innehav
Anders Törnqvist Styrelseledamot Inget innehav
* Innehav av aktier genom bolag, Rockpoint AB, och eget innehav av aktier listade under Victoria Dexback på grund av närståenderelation.

Transaktioner

DatumInsynspersonTransaktionAntal aktierAntal teckningsrätterAntal optioner
2018-03-06Carl-Magnus HallbergKöp av aktier+ 10 000
2017-12-29Carl-Magnus HallbergKöp av aktier+ 11 140
2017-11-29Lars WahlströmKöp av aktier+ 80 000
2017-09-14Carl-Magnus HallbergKöp av aktier+ 7 712
2017-09-07Carl-Magnus HallbergKöp av aktier+ 37 000
2016-12-02Lars WahlströmKöp av aktier+ 33 333
2016-06-17Mia ForsgrenTeckning av optioner+ 25 000
2016-06-17Carl-Magnus HallbergTeckning av optioner+ 25 000
2016-06-17Lars WahlströmTeckning av optioner+ 100 000
2016-06-17Thomas BrobergerTeckning av optioner+ 250 000
2016-06-17Göran GylesjöTeckning av optioner+ 230 000
2016-05-30Göran GylesjöTeckning av optioner+ 130 000
2015-07-01Victoria DexbackNyteckning av aktier*+ 1 509 663
2015-06-17Carl-Magnus HallbergTeckning av optioner+ 50 000
2015-06-17Victoria DexbackTeckning av optioner+ 50 000
2015-06-17Lars WahlströmTeckning av optioner+ 200 000
2015-03-24Lars WahlströmKöp av aktier+ 22 222
2014-12-29Victoria DexbackVia närståendes ökade ägande i bolag+ 2 123 099
2014-12-23Carl-Magnus HallbergFörsäljning av aktier- 6 000
2014-12-22Carl-Magnus HallbergFörsäljning av aktier- 3 500
2014-10-31Victoria DexbackKöp av aktier+ 1 700 000
2014-09-22Carl-Magnus HallbergNyttjande av teckningsrätter+ 7 336
* Innehav av aktier genom bolag, Rockpoint AB, och eget innehav av aktier listade under Victoria Dexback på grund av närståenderelation.

Certified Adviser:
Mangold Fondkommission AB
08-503 015 50
V Å R T   H Ö G R E   S Y F T E

Möjliggöra digital utveckling så att människor kan genomföra sina idéer och driva innovation.

Ett urval av våra kunder

Vi är en svensk leverantör med ett kunderbjudande inom digitala infrastrukturtjänster för företag och privatpersoner.