Finansiella rapporterÅrlig information

Sammanställningen nedan avser information som Binero Group AB (tidigare Oniva Online Group Europe AB) har offentliggjort från och med årsredovisningen 2013 och innefattar samtliga finansiella rapporter så som årsredovisning, bokslutskommuniké och delårsrapporter inklusive eventuella anmärkningar i revisionsberättelsen, och annan information som Binero Group AB har lämnat, vilken är av väsentlig betydelse för företagets finansiella ställning eller som i väsentlig grad påverkar bilden av företaget.
V Å R T   H Ö G R E   S Y F T E

Möjliggöra digital utveckling så att människor kan genomföra sina idéer och driva innovation.

Ett urval av våra kunder

Vi är en svensk leverantör med ett kunderbjudande inom digitala infrastrukturtjänster för företag och privatpersoner.