Event

Binero Event är en samlingsplats för de seminarier och andra evenemang som Binero Group och dess verksamheter genomför. Framtidens gröna IT-lösningar, IT-säkerhet och molntjänster är några av våra heta ämnen som vi återkommer till löpande.

Glöm inte att registrera dig/er till CIO Trend 12 februari 2020!

V Å R T   H Ö G R E   S Y F T E

Möjliggöra digital utveckling så att människor kan genomföra sina idéer och driva innovation.

Ett urval av våra kunder

Vi är en svensk leverantör med ett kunderbjudande inom digitala infrastrukturtjänster för företag och privatpersoner.