BINERO.MEET

binero.meet 2019 –
DATAINTEGRITET 2019 &
IT-INDUSTRINS KLIMATAVTRYCK

  Tisdagen 4:e juni kl. 13.00 – 17.00.

| Vad är binero.meet?

binero.meet är ett gratis halvdagsseminarium arrangerat av Binero Group där fokus i år sätts på två ämnen som är högaktuella idag och som influerar Binero Groups tjänster och användandet av dessa; dataintegritet och IT-industrins klimatavtryck. Genom olika externa föredragshållare kommer vi presentera olika perspektiv på dessa två ämnen som kan skapa insikter, bred förståelse och ny kunskap.

| När är binero.meet?

binero.meet går av stapeln tisdagen 4:e juni kl. 13.00 – 17.00 med efterföljande mingel för de som vill.

| Var är binero.meet?

binero.meet genomförs på Kapitel 8, Klarabergsviadukten 90 (vid Centralstationen), Stockholm.

binero.meet leds av
Antoni Lacinai


Antoni Lacinai är en av Sveriges främsta kommunikationsföreläsare.
Han är också en mycket uppskattad moderator, en roll han gärna tar både i Sverige och utomlands. Men har också en bakgrund inom IT- och Telekomvärlden.


Antoni Lacinai är en av Sveriges främsta kommunikationsföreläsare.

Topics

Dataintegritet 2019

Seminariet kommer att spegla de moderna utmaningar som finns kring dataintegritet från olika perspektiv. Allt från att visa på hur det legala resonemanget förs vad gäller nationella och internationella regelverk till hur myndigheter, privata företag och proffs hanterar de utmaningar som existerar idag.

IT-industrins klimatavtryck

Seminariet kommer att visa på hur verkligheten idag ser ut ur olika vinklar samt hur detta praktiskt påverkar kunder och företag. Vi kommer även att måla upp en bild på hur framtiden kan komma att utveckla sig inom detta ämne..

binero.meet
TALARSPÅR

Anna Flisberg

DELPHI

Agnes Hammarstrand

Partner/Advokat på Advokatfirman Delphi. Hjälper företag skriva och förhandla avtal och ge praktiska juridiska råd. Hennes specialistkompetens omfattar IT/teknik, e-handel, konsumenträtt och immaterialrätt. Agnes har stor erfarenhet av att bistå företag vid avtalsförhandlingar, lansering av e-handel, skydd av varumärken och hantering av personuppgifter.
Dataintegritet 2019   Ett år med GDPR – hur gick det och hur ser framtiden ut? Det har gått ett år sedan GDPR ersatte personuppgiftslagen. Vilka praktiska problem, utmaningar och överraskningar har detta inneburit för alla som berörs? Dessutom, hur ser framtiden ut och vad är viktigt att tänka på nu?
Anna Flisberg

ENVIMA

Anna Flisberg

Miljö- och hållbarhetskonsult på Envima. Arbetar med att stötta företag i deras hållbarhetsarbete och har mångårig erfarenhet av att arbeta som miljö- och kvalitetsansvarig i olika verksamheter. Anna har även erfarenhet från att granska och analysera börsnoterade bolag och deras efterlevande av internationella normer för bland annat miljö och mänskliga rättigheter.
IT-industrins klimatavtryck   Hållbara affärer handlar om att framtidssäkra ditt företag – och vår planet! Vilka utmaningar och möjligheter har IT-industrin när det gäller att skapa hållbara affärer? Hur ser framtiden ut och vad har våra intressenter och vår omvärld för krav när det gäller en hållbar utveckling?

WARP INSTITUTE

Magnus Aschan

Redaktör och författare av rapporter på Warp Institute. Han är tidigare chefredaktör för Computer Sweden och TechWorld och har jobbat som IT-journalist, föreläsare och moderator i över 15 år.
IT-industrins klimatavtryck   Sveriges mest optimistiska föreläsning – så ger tekniken oss makt över framtiden! Vi står på tröskeln till vår mest spännande tid. De senaste årtiondena har världen gjort enorma framsteg och vi har inte nått en platå. Tvärtom. Hur du får vård, vad du äter, hur du transporterar dig och arbetar kommer att se väldigt annorlunda ut, och vara mycket bättre, i en nära framtid. Tack vare den tekniska utvecklingen kommer de här förbättringarna att bli tillgängliga för miljarder människor och ge oss alla mer makt över våra liv. I den här föreläsningen får du en paus från mediernas domedagsrubriker och kontorspessimisten som konsekvent hävdar att ”det där går aldrig”. Framtiden är ljus, därför vill vi att den kommer snabbare. Efter denna föreläsning kommer du också att vilja det.

TCO Development

Stefan Carlberg

Arbetar som ansvarig handläggare för certifikaten för den globala hållbarhetscertifieringen, TCO Certified. Hans expertområde gällande kraven i TCO Certified är frågor som rör cirkulära lösningar och batterier.
IT-industrins klimatavtryck   Därför är cirkulär ekonomi lösningen på hållbarhetsutmaningar inom IT-sektorn. Idag producerar och konsumerar vi produkter på ett linjärt sätt vilket skadar känsliga ekosystem och gör att värdefulla naturresurser går förlorade. En cirkulär ekonomi ger mer hållbara lösningar där produkter används längre och materialet återanvänds för att tillverka nya produkter.

BINERO GROUP

Göran Gylesjö

VD på Binero Group. Binero Group är en svensk leverantör som erbjuder digitala infrastrukturtjänster för både företag och privatpersoner. Binero Group har nyligen färdigställt och tagit i drift ett nytt datacenter i Vallentuna. Detta datacenter är designat utifrån ett helhetstänk kring miljö-smarthet och säkerhet.
Dataintegritet 2019   Intervjuas av Antoni Lacinai kring dataintegritet och varför detta är ett av Binero Groups absolut viktigaste fokusområden, samt på vilket sätt det påverkar Binero Groups utbud av tjänster och framtida utveckling.

SECIFY

Tobias Granlund

Juridisk konsult och agerar som DSO på Secify. Arbetar främst med NIS-direktivet, Lagen om skydd för företagshemligheter (FHL), GDPR och allmän bolagsjuridik.
Dataintegritet 2019   Bortom patent och varumärkesskydd – hur skyddar du dina företagshemligheter? I dagens samhälle talas det mycket om företags ansvar att värna om deras kunders och anställdas integritet. Fråga som dock uppstår är ”vad händer med företagen själva, hur skyddas ett företags integritet och närmare bestämt deras tillgångar?”
V Å R T   H Ö G R E   S Y F T E

Möjliggöra digital utveckling så att människor kan genomföra sina idéer och driva innovation.

Ett urval av våra kunder

Vi är en svensk leverantör med ett kunderbjudande inom digitala infrastrukturtjänster för företag och privatpersoner.