BINERO.MEET

Så var binero.meet 2019 –
DATAINTEGRITET 2019 &
IT-INDUSTRINS KLIMATAVTRYCK

| Binero.meet gick av stapeln den 4 juni i Stockholm 2019.

binero.meet är ett gratis halvdagsseminarium arrangerat av Binero Group där fokus i år sattes på två ämnen som är högaktuella idag och som influerar Binero Groups tjänster och användandet av dessa; dataintegritet och IT-industrins klimatavtryck. Genom olika externa föredragshållare presenterades olika perspektiv på dessa två ämnen.

binero.meet 2019
talarspår filmer


Fem talarspår och en intervju presenteras av moderator Antoni Lacinai.


  • Intervju med Göran Gylesjö, VD Binero Group
  • Tobias Granlund, Secify ”Bortom patent och varumärkesskydd – hur skyddar du dina företagshemligheter?”
  • Agnes Hammarstrand, Delphi ”Ett år med GDPR – hur gick det och hur ser framtiden ut?
  • Anna Flisberg, Envima ”Hållbara affärer handlar om att framtidssäkra ditt företag – och vår planet!”
  • Stefan Carlberg, TCO Development ”Därför är cirkulär ekonomi livsviktig för IT-branschen!”
  • Magnus Aschan, Warp Institute ”Sveriges mest optimistiska föreläsning – så ger tekniken oss makt över framtiden!”

Vi pratade om..

Dataintegritet 2019

Seminariet kommer att spegla de moderna utmaningar som finns kring dataintegritet från olika perspektiv. Allt från att visa på hur det legala resonemanget förs vad gäller nationella och internationella regelverk till hur myndigheter, privata företag och proffs hanterar de utmaningar som existerar idag.

IT-industrins klimatavtryck

Seminariet kommer att visa på hur verkligheten idag ser ut ur olika vinklar samt hur detta praktiskt påverkar kunder och företag. Vi kommer även att måla upp en bild på hur framtiden kan komma att utveckla sig inom detta ämne..

V Å R T   H Ö G R E   S Y F T E

Möjliggöra digital utveckling så att människor kan genomföra sina idéer och driva innovation.

Ett urval av våra kunder

Vi är en svensk leverantör med ett kunderbjudande inom digitala infrastrukturtjänster för företag och privatpersoner.