This heading will be automatically generated by a theme

Binero Group meddelar slutlig köpeskilling 384 Mkr, preliminär vinst 242 Mkr och kassaflöde på cirka 340 Mkr från försäljningen av Webbhosting verksamheten

https://news.cision.com/se/binero-group-ab/r/binero-group-meddelar-slutlig-kopeskilling-384-mkr--preliminar-vinst-242-mkr-och-kassaflode-pa-cirka,c2950589
Läs mer

Teknisk person till support och leverans sökes

Dina arbetsuppgifter är att bemanna vår support- och leveransavdelning. Dina arbetsuppgifter är att hantera ärenden som kommer in via telefon och e-post samt…
Läs mer

Datacenter värmer upp kommunens bostäder

https://www.di.se/brandstudio/eon/datacenter-varmer-upp-kommunens-bostader/
Läs mer

Binero Group meddelar att samtliga villkor är uppfyllda för att genomföra tillträdet av webbhotellverksamheten till Loopia. Nytt preliminärt datum för tillträde 31 oktober 2019

https://news.cision.com/se/binero-group-ab/r/binero-group-meddelar-att-samtliga-villkor-ar-uppfyllda-for-att-genomfora-tilltradet-av-webbhotellve,c2893646
Läs mer

Delårsrapport januari – juni 2019*

https://news.cision.com/se/binero-group-ab/r/delarsrapport-januari---juni-2019-,c2886048
Läs mer

Delårsrapport januari – juni 2019

https://binerogroup.com/wp-content/uploads/Delårsrapport-jan-jun-2019.pdf
Läs mer

Kommuniké från extra bolagsstämma i Binero Group AB (publ) den 1 augusti 2019

https://news.cision.com/se/binero-group-ab/r/kommunike-fran-extra-bolagsstamma-i-binero-group-ab--publ--den-1-augusti-2019,c2872540
Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Binero Group AB (publ)

https://news.cision.com/se/binero-group-ab/r/kallelse-till-extra-bolagsstamma-i-binero-group-ab--publ-,c2864252
Läs mer

Binero Group säljer verksamheten inom Webbhosting för cirka 380 Mkr till Loopia.

Binero Group AB (publ) har ingått avtal om försäljning av verksamheten inom Webbhosting för en sammanlagd köpeskilling om cirka 380 Mkr med köpare…
Läs mer

Binero Group säljer verksamheten inom Webbhosting för cirka 380 Mkr till Loopia

https://news.cision.com/se/binero-group-ab/r/binero-group-saljer-verksamheten-inom-webbhosting-for-cirka-380-mkr-till-loopia,c2863966
Läs mer