Aktie och Aktieägare

Binero Group AB aktie är listad på NASDAQ OMX First North med kortnamnet BINERO. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB (08-503 015 50).

Binero Group är ett avstämningsbolag och dess aktier har emitterats enligt svensk lag. Bolagets aktiebok förs av Euroclear Sweden och dess aktier finns registrerade med ISIN-kod SE0002316810.

Viktig information om First North Growth Market

Nasdaq First North är en SME-klassifierad alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på Nasdaq First North regleras av Nasdaq First North regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på Nasdaq First North är mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq Stockholm AB godkänner ansökan om upptagande till handel på Nasdaq First North.

Största aktieägare per 30 juni 2019

Källa: Euroclear 30 juni 2019

ÄgareAntal aktierInnehav (%)
Göransson, Richard2 424 63812,2%
Pejoni AB 1 572 2847,9%
Jeansson, Theodor1 213 5646,1%
BNY Mellon SA/NV (former BNY), W8IMY1 170 0005,9%
Mölna Spar AB1 163 2505,8%
Rockpoint AB (kontrolleras av Richard Göransson)1 163 2505,8%
Mic Värdepapper AB1 084 2335,5%
Swedbank Försäkring AB1 000 4405,0%
Vattenormen AB987 3585,0%
Nordnet Pensionsförsäkring AB763 8163,8%
Övriga aktieägare7 345 72736,9%
Total per 30 jun 201919 888 560100%
   
V Å R T   H Ö G R E   S Y F T E

Möjliggöra digital utveckling så att människor kan genomföra sina idéer och driva innovation.

Ett urval av våra kunder

Vi är en svensk leverantör med ett kunderbjudande inom digitala infrastrukturtjänster för företag och privatpersoner.