Binero Group – svenskt & säkert!

Binero Group är en svensk leverantör av professionella digitala infrastrukturtjänster.

Binero Groups tjänster kan delas upp i två affärsområden. Genom varumärket Binero Solutions tillhandahåller vi bland annat colocation, driftstjänster, olika typer molnlösningar, utveckling och managering av företags IT-infrastruktur samt nätverks- och kontorslösningar. I molnet erbjuder vi dessutom IaaS-tjänsten (Infrastructure-as-a-Service) binero.cloud – vår egen helsvenska, säkra och högpresterande publika molntjänst.

Binero Group äger flera datacenter, däribland en helt nybyggd modern anläggning i norra Stockholm som är ett av världens absolut mest miljövänliga datacenter. Datacentret återanvänder spillvärmen från anläggningen och distribuerar ut den i fjärrvärmenätet. Därmed kan energin användas i andra syften, exempelvis för att värma upp andra fastigheter – vilket alltså innebär lokalt producerad och förnybar värme. Detta är en lösning som innebär ett så litet miljömässigt avtryck som möjligt – och ett tydligt miljömässigt ställningstagande från Binero Group.

Binero Group är certifierat inom ISO 9001,  ISO 14001 och ISO 27001. Binero Groups kunder återfinns huvudsakligen bland små- och medelstora bolag. Koncernen har en 20-årig historia och idag ingår varumärkena Binero, binero.cloud och Binero Solutions i koncernen. Koncernen har idag ca. 30 anställda.

Aktien är listad på NASDAQ First North under kortnamnet BINERO. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Våra varumärken


I koncernen ingår varumärkena Binero, Binero.Cloud och Binero Solutions.

Binero är ett bolag med lång erfarenhet och historia inom olika hosting-relaterade tjänster.

Binero.Cloud är ett svenskt, säkert och klimatsmart alternativ till de stora internationella molnleverantörerna.

Binero Solutions

Binero Solutions är en leverantör av professionella och högpresterande IT-tjänster som inkluderar molninfrastruktur, konfiguration, drift samt effektiva klienttjänster.

Några av våra kunder

ISO Certifikat