Binero Group – svenskt & säkert!

Binero Group är en svensk leverantör som erbjuder digitala infrastrukturtjänster för både företag och privatpersoner.

Binero Groups tjänster kan delas upp i tre affärsområden. Det första affärsområdet är webbhosting och relaterade kringprodukter såsom domänregistrering, SSL-certifikat och e-postlösningar. Vi erbjuder också ett antal produkter inom drift, utveckling och managering av företags IT-nätverk och digitala kapacitet. Det tredje affärsområdet är centrerat kring en modern IaaS-tjänst i form av ett eget svenskt publikt moln.

Binero Group äger flera datacenter, däribland en helt nybyggd modern anläggning i norra Stockholm som är ett av världens absolut mest miljövänliga datacenter. Datacentret återanvänder spillvärmen från anläggningen och distribuerar ut den i fjärrvärmenätet. Därmed kan energin användas i andra syften, exempelvis för att värma upp andra fastigheter – vilket alltså innebär lokalt producerad och förnybar värme. Detta är en lösning som innebär ett så litet miljömässigt avtryck som möjligt – och ett tydligt miljömässigt ställningstagande från Binero Group.

Binero Group – Svenskt och säkert

Binero Group är certifierat inom ISO 9001,  ISO 14001 och ISO 27001. Binero Groups kunder återfinns huvudsakligen bland små- och medelstora bolag samt privatpersoner. Koncernen har en 20-årig historia och idag ingår bolagen Binero, Crystone, ExternIT, Levonline, Servage och Space2u i koncernen. Koncernen har idag ca. 70 anställda.

Aktien är listad på NASDAQ First North under kortnamnet BINERO. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Våra varumärken


I koncernen ingår bolagen Binero, Binero.Cloud, Binero Solutions, Crystone, ExternIT, Levonline, Servage och Space2u som erbjuder modern och personlig IT-hosting.

Binero är ett bolag med lång erfarenhet och en stor kunskap av webbhotell- och domännamnsbranschen.

Binero.Cloud är ett svenskt alternativ till de stora internationella molnleverantörerna.

Binero Solutions

Binero Solutions är en leverantör av professionella och högpresterande IT-tjänster som inkluderar molninfrastruktur, konfiguration, drift samt effektiva klienttjänster.

ExternIT är en helhetsleverantör av IT-tjänster till företag i Sverige.

Crystone är ett av nordens ledande tjänsteföretag inom webbhotell och hosting med 20 års erfarenhet.

Levonline är en kvalitetsfokuserad leverantör av högkvalitativa IT-tjänster.

Servage är ett internationellt tjänsteföretag inom webbhotell och hosting med många års erfarenhet.

Space2u har över 15 000 kunder och är ett av de ledande webbhotellen i Sverige.

Några av våra kunder

ISO Certifikat