Binero Group – svenskt & säkert!

Binero Group är en svensk leverantör som erbjuder digitala infrastrukturtjänster för både företag och privatpersoner.

Binero Groups tjänster kan delas upp i tre affärsområden. Det första affärsområdet är webbhosting och relaterade kringprodukter såsom domänregistrering, SSL-certifikat och e-postlösningar. Vi erbjuder också ett antal produkter inom drift, utveckling och managering av företags IT-nätverk och digitala kapacitet. Det tredje affärsområdet är centrerat kring en modern IaaS-tjänst i form av ett eget svenskt publikt moln.

Binero Group äger flera datacenter, däribland en helt nybyggd modern anläggning i norra Stockholm som är ett av världens absolut mest miljövänliga datacenter. Datacentret återanvänder spillvärmen från anläggningen och distribuerar ut den i fjärrvärmenätet. Därmed kan energin användas i andra syften, exempelvis för att värma upp andra fastigheter – vilket alltså innebär lokalt producerad och förnybar värme. Detta är en lösning som innebär ett så litet miljömässigt avtryck som möjligt – och ett tydligt miljömässigt ställningstagande från Binero Group.

Binero Group – Svenskt och säkert

Binero Group är certifierat inom ISO 9001,  ISO 14001 och ISO 27001. Binero Groups kunder återfinns huvudsakligen bland små- och medelstora bolag samt privatpersoner. Koncernen har en 20-årig historia och idag ingår bolagen Binero, Crystone, ExternIT, Levonline, Servage och Space2u i koncernen. Koncernen har idag ca. 70 anställda.

Aktien är listad på NASDAQ First North under kortnamnet BINERO. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Våra varumärken


I koncernen ingår bolagen Binero, Binero.Cloud, Crystone, ExternIT, Levonline, Servage och Space2u som erbjuder modern och personlig IT-hosting.

Binero är ett bolag med lång erfarenhet och en stor kunskap av webbhotell- och domännamnsbranschen.

Binero.Cloud är ett svenskt alternativ till de stora internationella molnleverantörerna.

Crystone är ett av nordens ledande tjänsteföretag inom webbhotell och hosting med 20 års erfarenhet.

ExternIT är en helhetsleverantör av IT-tjänster till företag i Sverige.

Levonline är en kvalitetsfokuserad leverantör av högkvalitativa IT-tjänster.

Servage är ett internationellt tjänsteföretag inom webbhotell och hosting med många års erfarenhet.

Space2u har över 15 000 kunder och är ett av de ledande webbhotellen i Sverige.

Några av våra kunder

ISO Certifikat