Välkommen till
Binero Group's hemsida, f.d.
Oniva Online Group.
webbhosting, utveckling och managering av företags IT samt en svensk publik molntjänst.
Binero Group erbjuder:
Inklusive vår nya offensiva satsning
på publika molntjänster och
byggande av datorcenter. Läs mer här.
Läs gärna mer om oss och våra tjänster

Binero Group – svenskt & säkert!

Binero Group är en svensk leverantör med ett kunderbjudande inom digitala infrastrukturtjänster för företag och privatpersoner.

Binero Groups tjänster kan delas upp i tre stycken affärsområden. Ett affärsområde är webbhosting och relaterade kringprodukter såsom domänregistrering, SSL-certifikat, Exchange m.fl. Gruppen erbjuder dessutom ett antal produkter inom drift, utveckling och managering av företags IT-nätverk och digitala kapacitet. Det tredje affärsområdet är centrerat kring en IaaS-tjänst i form av ett eget svenskt publikt moln.

Gruppen äger ett par datorcenter, vilket inkluderar en nybyggd modern anläggning i norra Stockholm som är en av världens mest miljövänliga datahallar. Datacentret återanvänder spillvärmen från anläggningen och distribuerar ut den i fjärrvärmenätet. Därmed kan energin användas i andra syften, exempelvis för att värma upp andra fastigheter – vilket alltså innebär lokalt producerad och förnybar värme. Detta är en lösning som innebär ett så litet miljömässigt avtryck som möjligt och ett tydlig miljömässigt ställningstagande från Binero Group.

Binero Group – Svenskt och säkert

Binero Group är certifierat inom ISO 9001,  ISO 14001 och ISO 27001. Binero Groups kunder återfinns huvudsakligen bland små- och medelstora bolag samt privatpersoner. Koncernen har en 20-årig historia och idag ingår bolagen Binero, Crystone, ExternIT, Levonline, Servage och Space2u i koncernen. Koncernen har idag ca. 70 anställda.

Aktien är listad på NASDAQ First North under kortnamnet BINERO. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Våra varumärken


I koncernen ingår bolagen Binero, Binero.Cloud, Crystone, ExternIT, Levonline, Servage och Space2u som erbjuder modern och personlig IT-hosting.

Binero är ett bolag med lång erfarenhet och en stor kunskap av webbhotell- och domännamnsbranschen.

Binero.Cloud är ett svenskt alternativ till de stora internationella molnleverantörerna.

Crystone är ett av nordens ledande tjänsteföretag inom webbhotell och hosting med 20 års erfarenhet.

ExternIT är en helhetsleverantör av IT-tjänster till företag i Sverige.

Levonline är en kvalitetsfokuserad leverantör av högkvalitativa IT-tjänster.

Servage är ett internationellt tjänsteföretag inom webbhotell och hosting med många års erfarenhet.

Space2u har över 15 000 kunder och är ett av de ledande webbhotellen i Sverige.

Några av våra kunder